هاتف

وبلاگ شخصی هاتف

به تهرانم

تهرانم .. تهران عزیزم . امروز با تو خداحافظی می کنم . آری . خودت فهمیدی که چه قدر دوستت دارم . می دانم تو هم مثل من ناراحتی و داری اشک می ریزی چون می دانی که چه قدر ناراحتم . برای همین است که در سرمای زمستان اشکت تبدیل شده به دانه های ریز برف ...

تهرانم .. روزهایی که در کوچه ها و خیابانت قدم می زدم و قدر این راه ها را نمی دانستم .. تهرانم .. کاش آن روز ها هرگز تمام نمی شدن . کاش همیشه و همیشه و همیشه ادامه دار بودند . روزی که آمده بودم هوایت آفتابی و شاد بود و چند روز است که برفی و بارانی هستی .. دلم برای ترافیکت ، برای بام ات و برای همین دود ات تنگ می شود . تو با خاطرات من عزیز هستی . با چیزهایی که حس کردم و دیدم .

جدایی سخت است و باید از آغوشت جدا بشوم . جایی که درونش به دنیا آمده ام و زندگی کردم ..

گرگ های زیادی درون تو زندگی می کنند که در آینده قدرت خواهند گرفت و سر خواند برآورد و همه را تکه پاره می کنند . یا همه گرگ خواهند شد و یا دریده خواهند شد . امیدوارم روزی برسد که تو هم عاشق کسانی باشی که در آغوشت زندگی می کنند و امیدوارم روزی هم به تو عشق ببارد  . به این گرگ ها عشق ببارد ..

تهرانم خودت را به خودت می سپارم . مواظب خودت باش . مواظب آدم های خوب خودت باش در میان این گرگ ها . امیدوارم روزی نرسد که بازگردم و ببینم گرگ ها چیزی از تو نگذاشته اند . تهران من .. سرزمین من .. می دانم ناراضی هستی از گرگ ها و سخت است . ولی خودت را به خودت می سپارم . مواظب خودت باش .. لحظات آخر چه قدر درد ناک است .. تهرانم .. باز می گردم .. مواظب خودت باش .. راستی این رو هم بگم که اینجا به جز آدرس خودش از آدرس زیر هم در دسترسه :
blog.hatefix.ir
لینک‌های مفید و دوستان
تبلیغات
کریتیو کامنز و حق نشر
Creative Commons License
Designed By Erfan Powered by Bayan